Tag Archives | SvD

Regeringen överens om IP-adresser och fildelning

Stefan Görling skriver:

På dagens brännpunkt meddelar de sin överenskommelse.

+ Renforsutredningens förslag om ansvar för internetoperatörer kastas i
papperskorgen
+ Däremot ska man se över konusmentskyddet (renforsförslag)
+ Information ska kunna lämnas ut till rättighetsinnehavare, men en rad
bivilkor krävs:
+ Det ska ske efter domstolsbeslut
+ Rättighetsinnehavaren måste ha presenterat bevisning om att ett
visst abonnemang har använts för intrång
+ Missbruksregler ska införas
+ Individen vars identitetsuppgifter lämnas ut ska underrättas (dock
först ”efter viss tid”)
+ Systemet ska utvärderas efter tre år.
+ ”Används upphovsrätten för att skydda föråldrade affärsmodeller blir
det i förlängningen omöjligt att försvara den.”
+ Branschen måste ta sitt ansvar och därför kallar man till
branschsamtal. (Rättighetshavare och internetleverantörer(?))

Själv så är jag orolig för hur lätt domstolar kommer att godkänna att information lämnas ut till företag.

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes