Tag Archives | Stefan Görling

Görling Förlag presenterar Oumbärlig Rådgifvare för hvarje Hem

Stefan Görling har via sitt förlag återutgivit boken Oumbärlig Rådgifvare för hvarje Hem av Fru Laura Grubb från 1888.

Lär dig av dess visdomsord och sprid glädjen genom att ge bort boken till nära och kära.

Sysselsätter mannen sig med bokliga studier, bör hustrun finna sin glädje i skötet af sin familj och ej alltför ofta tillbringa sitt lif utomhus; ty det är måhända ingen som har större behof af små handräckningar och uppmärksamheter än just den lärde mannen.

Hon bör, om äfven med uppoffring försaka allt, hvad hennes man ogillar, eller som kunde störa honom i hans stilla och tillbakadragna lif.

Continue Reading

Regeringen överens om IP-adresser och fildelning

Stefan Görling skriver:

På dagens brännpunkt meddelar de sin överenskommelse.

+ Renforsutredningens förslag om ansvar för internetoperatörer kastas i
papperskorgen
+ Däremot ska man se över konusmentskyddet (renforsförslag)
+ Information ska kunna lämnas ut till rättighetsinnehavare, men en rad
bivilkor krävs:
+ Det ska ske efter domstolsbeslut
+ Rättighetsinnehavaren måste ha presenterat bevisning om att ett
visst abonnemang har använts för intrång
+ Missbruksregler ska införas
+ Individen vars identitetsuppgifter lämnas ut ska underrättas (dock
först ”efter viss tid”)
+ Systemet ska utvärderas efter tre år.
+ ”Används upphovsrätten för att skydda föråldrade affärsmodeller blir
det i förlängningen omöjligt att försvara den.”
+ Branschen måste ta sitt ansvar och därför kallar man till
branschsamtal. (Rättighetshavare och internetleverantörer(?))

Själv så är jag orolig för hur lätt domstolar kommer att godkänna att information lämnas ut till företag.

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes