Tag Archives | NTP

Rätt tid är viktigt

4,2 miljoner kronor kommer att finnas tillgängligt för PTS för insatser inom området robust och spårbar nationell tid. STUPI har gjort ett kanonjobb kring detta tidigare och jag ser fram emot nya spännande resultat.

– Att svensk tid är exakt, väldefinierad och finns fritt tillgänglig via Internet är viktigt för ett högteknologiskt informationssamhälle med allt fler elektroniska tjänster, säger IT- minister Åsa Torstensson.

Se Näringsdepartementet pressmeddelande för mer information.

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes