Tag Archives | Görling Förlag

Görling Förlag presenterar Oumbärlig Rådgifvare för hvarje Hem

Stefan Görling har via sitt förlag återutgivit boken Oumbärlig Rådgifvare för hvarje Hem av Fru Laura Grubb från 1888.

Lär dig av dess visdomsord och sprid glädjen genom att ge bort boken till nära och kära.

Sysselsätter mannen sig med bokliga studier, bör hustrun finna sin glädje i skötet af sin familj och ej alltför ofta tillbringa sitt lif utomhus; ty det är måhända ingen som har större behof af små handräckningar och uppmärksamheter än just den lärde mannen.

Hon bör, om äfven med uppoffring försaka allt, hvad hennes man ogillar, eller som kunde störa honom i hans stilla och tillbakadragna lif.

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes