Archive | Internet

Bredbandsbolaget spärrar port 25

Denna artikeln var populär på adminforum så jag har lagt upp den igen här:

Spam, eller oönskad epost, drabbar de flesta som använder sig av epost för att kommunicera. Sedan en tid tillbaka har såväl Bredbandsbolaget som andra Internetoperatörer i Sverige brottats med hur vi ska lösa problemet med den senaste tidens kraftiga ökning av spam.

Då en stor majoritet av all spam skickas via epostservrar utan serverägarens vetskap så är det svårt att stoppa de riktiga avsändarna. Vi och flertalet andra Internetoperatörer har därför valt att blockera port 25 i våra respektive nät. Det innebär att det från den 8 december 2003 inte längre är möjligt att skicka epost i Bredbandsbolagets nät om man inte skickar det via Bredbandsbolagets epostservrar.

Hur påverkar det här mig?
Det här påverkar bara dig som skickar epost via en egen epostserver eller via en tredje parts epost, som t.ex. ett webbhotell. Det påverkar inte dig som använder din epostadress från Bredbandsbolaget, dig som använder webmail-lösningar (ex. Hotmail, Spraymail eller Yahoo) eller dig som arbetar hemifrån med VPN-lösning. Tillhör du någon av de tre senast uppräknade grupperna så behöver du inte göra något, utan kan se fram emot att förhoppningsvis få mindre spam i din epost.

Jag har en egen epostserver, hur gör jag nu?
Du kan fortfarande ta emot epost som vanligt. För att kunna skicka epost måste du dock ändra din server för utgående epost till: smtp.bredband.net. Med andra ord, du måste skicka din epost via Bredbandsbolagets smtp-server.

Jag använder en epostserver hos ett webbhotell, hur gör jag?
Du kan fortfarande ta emot epost som vanligt. För att kunna sända epost måste du dock skicka utgående epost via: smtp.bredband.net

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes