WordPress och memcached

Först en enkel beskrivning av Memcached:

memcached is a high-performance, distributed memory object caching system, generic in nature, but intended for use in speeding up dynamic web applications by alleviating database load.

Aktiverade ikväll Memcached globalt på min webserver, tänkte bara posta lite snabba instruktioner för hur konfigurerar WordPress för Memcached, jag räknar med i detta fallet att du har memcached körandes på din webserver.

Börja med att ladda ner filerna object-cache.php och memcached-client.php och placera dom i rooten av din wordpress installation utan i wp-content katalogen.
Efter detta så ska du redigera wp-config.php, lägg till följande:

$memcached_servers = array(‘default’ => array(‘127.0.0.1:11211’));

Här används den lokala memcached servern på 127.0.0.1, självklart kan du använda fler om du så vill.

Om du har flera wordpress installationer på samma webserver så behöver du även lägga till ett unikt ID per blog, i mitt fall:

$blog_id = ‘nudelsoppa_se’;

,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes