Unicode är riktigt charmigt, behöver lära mig mer känner jag.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes