Övervakning och övervakning

Jag har testat lite övervakningsprodukter och har fallit för OP5 vilket egentligen är Nagios och Cacti med bra support. Ja visst jag kan sätta ihop en lösning själv men det känns skönt med ett färdigt supporterat paket som sparar mycket tid för mig.
Ett annat spännande alternativ är Operations Manager 2007 från Microsoft med Cross Platform Extensions and Connectors som nu har nått beta 1. Det är spännande att se att Microsoftmjukvara med stöd för övervakning av Linux/Unix.
Jag har tillsist valt OP5 och känner att det är det rätta valet för stabil övervakning för flera år framåt.

, , , ,

No comments yet.

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by WooThemes