Konqueror eller Firefox?

Jag kan aldrig bestämma mig, ska jag köra Konqueror eller Firefox? Den ena är snabb och väl integrerad i KDE medans den andra renderar sidor lite snällare… Ah får väl fortsätta och köra båda!

Powered by WordPress. Designed by WooThemes