Virtuell hosting med Vmware

Sitter och går igenom igenom hur man ska lösa problem kring hosting på ett bra sätt för kunder. Det som jag lutar mig mer och mer mot är att ha flera servrar och under det köra VMware, samt ha central lagring för de applikationer (samt kanske även OS) som kunden vill köra. Antagligen kör man bladservrar i botten och när en kund vill komma igång snabbt så tar man en standardimage av vilket OS man nu vill ha och installerar det snabbt och enkelt åt kunden.
Det finns mycket kvar att arbeta på men det är en bra start för kunden.

,

No comments yet.

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by WooThemes