Om det står till så här i USA

Ja om det står till så här i USA så kan vi invadera direkt!

Powered by WordPress. Designed by WooThemes