Hål via gtar och random

Två säkerhetshål i FreeBSD idag, via gtar och random. Gtar problemet gäller bara FreeBSD upp till 5.5-RELEASE-p17 medans random problemet är allvarligare och gäller samtliga versioner. Blir till att uppgradera servrar under helgen.

No comments yet.

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by WooThemes