FreeBSD 10.0 är släppt

FreeBSD 10.0-RELEASE är nu officiellt ute, det är en hel del nyheter och här är höjdpunkterna:

 • GCC är utbytt mot clang
 • Unbound används som system-resolver
 • BIND är borttaget från systemet (men kvar i ports)
 • make är ersatt med bmake från NetBSD
 • pkg är det primära verktyget för att hantera paket
 • TRIM support för SSDs har lagts till ZFS
 • LZ4 komprimeringsalgoritmen har lags till ZFS
 • pkg_add, pkg_delete och relaterade verktyg har tagits bort

Mer information om ändringar hittar ni här.
Det är riktigt spännande och jag ska själv se om det är värt att uppgradera från 9.X eller om det är enklare med en ominstallation.

, , , , ,

 • David

  Hantering av ports och paket har ändrats några gånger. Vad gäller nu? Jag använder traditionellt portinstall och portupgrade för att bygga och uppdatera paket, och pkg_delete eller pkg_cutleaves om jag skulle vilja ta bort något. Växlarna -p, -P och -PP till portinstall är praktiska.

  Är jag helt ute?

 • portmaster verkar vara det som är inne nu, har inte lärt mig det än tyvärr.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes