3 Responses to Spray köper tillbaka Spraydio

  1. Boaa 2 november, 2007 at 11:38 #

    Spraydio fyller sin funktion mycket bra, med tanke på att det är DJ’s som väljer den valbara musiken (genom lobbyism eller liknande, vem vet hur de får rättigheterna) så kommer Spotify och last.fm aldrig kunna bli lika smala som dem.

  2. Boaa 2 november, 2007 at 11:38 #

    Spraydio fyller sin funktion mycket bra, med tanke på att det är DJ’s som väljer den valbara musiken (genom lobbyism eller liknande, vem vet hur de får rättigheterna) så kommer Spotify och last.fm aldrig kunna bli lika smala som dem.

  3. Boaa 2 november, 2007 at 13:38 #

    Spraydio fyller sin funktion mycket bra, med tanke på att det är DJ’s som väljer den valbara musiken (genom lobbyism eller liknande, vem vet hur de får rättigheterna) så kommer Spotify och last.fm aldrig kunna bli lika smala som dem.

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by WooThemes