Stefan och servrar

16:20 < @Veidit> stefan: Du forskar väl kring ekonomi? du behöver inga servrar ;)
16:22 < @stefan> veidit: bara för att jag forskar kring ekonomi innebär inte att
jag enbart baserar mina vetenskapliga resultat på navelludd…
16:22 < @stefan> …huvudsakligen… men inte enbart..

No comments yet.

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by WooThemes