Mer planering för kabeldragning

Sollentunahem har gett sitt OK, nu väntar jag bara ett passande datum för elektrikern att dra kablarna.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes