Utrustning för hemmet

Det känns som att det är dags att uppgradera mitt hem, de två servrar jag har ska upp från golvet, ny switch ska installeras, samt att en accesspunkt ska köpas in. KK utrusning köpes lättast från Kjell & Company.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes