• Resync tog ungefär 12 timmar, helt okej för så mycket data och en hemma maskin.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes